January 10th - Agenda                                     January 10th - Minutes

February 14th - Agenda                                    February 14th - Minutes

March 13th - Agenda                                        March 13th - Minutes

April 10th - Agenda                                           April 10th - Minutes 

May 8th - Agenda                                             May 8th - Minutes

May  - Annual Parish Meeting                          May  - Annual Parish Meeting Minutes

May  - Annual Council Meeting                         May  - Annual Council Meeting Minutes

June 12th - Agenda                                           June 12th - Minutes

July 10th - Agenda                                             July 10th - Minutes

August - No Meeting                                          July list of payments

September 11th - Agenda                                  September 11th - Minutes

October 9th - Agenda                                         October 9th - Minutes

November 13th - Agenda                                    November 13th - Minutes

December 11th - Agenda                                    December 11th - Minutes